Wikia


Volt is een Warframe die elektriciteit kan manipuleren, wat hem zeer effectief maakt in gevechten tegen Corpus. Hij is een van de drie starter-Warframes waaruit beginnende spelers kunnen kiezen.

Abilities Edit

Shock Edit

Shock is een vaardigheid waarmee Volt bliksemschitsen schiet naar nabije vijanden en hen daarmee schade aanbrengt.

  • Kost: 25 energie
  • Hotkey: 1

Speed Edit

Met Speed versnelt Volt voor een korte tijd zijn bewegingen en die van zijn nabije teamgenoten, en verhoogt hij zijn wendbaarheid.

  • Kost: 25 energie
  • Hotkey: 2

Electric Shield Edit

Electric Shield plaatst een elektrische barrière van 6m op 4.25m voor Volt, die zijn schoten bij het passeren electriciteit geeft en de schoten van vijandelijke eenheden tegenhoudt.

  • Kost: 50 energie
  • Hotkey: 3

Overload Edit

Met Overload stuurt Volt een elektrisch schild uit in alle richtingen, die vijanden beschadigt en ook lichten en electronica zal doen ontploffen.

  • Kost: 100 energie
  • Hotkey: 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki